Афоризми од ДЕЈАН ТОФЧЕВИЌ

Политички е коректен.
Секогаш пука меѓу очи.

Кај нас криминалот нема перспектива,
сите крадци се оддадоа на бизнис.

Убиецот беше непресметлив.
Работеше по многу ниска цена.

Не сум генијалец.
Тоа секогаш ми го подметнуваат.

Дури во братоубиствената војна
најдовме достоен противник.

Ја помрдна нишанската точка
и така изврши политичка корекција.

Нашата слаба точка
ја покрива целата државна територија.

Ја барав правдата на суд.
Си го добив тоа што го барав.

Оваа химна ми е добро позната.
Дури се сеќавам и на кафеаната
каде за прв пат ја слушнав.

Не е точно дека нашите политичари се неспособни.
Дури и повеќе, тие се успешни бизнисмени.

 

Бележиме само успеси
затоа што моливот пишува со срце.

Братската разделба ни е во крв.

Ме гризе совеста.
Куче нема за што да ме гризне.

Големата тајна ја однесе во гроб.
Помошта на платениот убиец беше немерлива.

Денот на жалоста помина
во општа веселба.

Државата ми лежи на срце.
Ме притиска.

Дигањето на знамето
го неутрализира ставањето на венецот.

Јас сум единствен.
На ништо не личам.

Катастрофата е во границата
на нашите можности.

Нашите успеси се толку
што се несогледиви.

 

Непријателот се вовлече во нашите редови.
Веднаш го прочитавме.

 

Copyright 2007 ©Васил Толевски
Напомена: Сите презентирани трудови на овој портал се авторско дело на сопственикот на порталот. Превземање и јавно публикување на текстовите дозволено е само доколку го наведете името на авторот (или изворот на информацијата), за да не подлегнете на законот за кршење на авторските права