Афоризми од ВАЛЕРИУ БУТУЛЕСКУ

На волот му го симнаа јаремот.
Сега очекуваат доброволно да ја влече колата.

Умрените се слободни.
Ѕидот на гробиштата направен е поради живите.

Да почнеме од почеток.
Природата тоа го прави секоја година.

Животните не се смеат.
Тие ја сфаќаат сериозноста на животот.

Да ја почитуваме планетата.
Таа е наша заедничка масовна гробница.

Цел милениум се пишуваше со гускино перо.
Гуските имаат голема заслуга
во проммовирање на културата.

Кога рика, лавот се обидува
да воспостави контакт со жртвата.

Добро е што не ја знам однапред
датата на својата смрт.
Од возбудување би умрел порано.

Критичарите ја гледаат музиката
и го слушаат сликарството.

Колку се подобро платени,
јасновидците се сé поголеми оптимисти

 

.

 

 
 
 

Copyright 2007 ©Васил Толевски
Напомена: Сите презентирани трудови на овој портал се авторско дело на сопственикот на порталот. Превземање и јавно публикување на текстовите дозволено е само доколку го наведете името на авторот (или изворот на информацијата), за да не подлегнете на законот за кршење на авторските права